CVIČENÍ K LEKCI

 1. Zkus se zamyslet nad svými současnými vodítky (principy, vlastnostmi, motty, silnými větami…), která uznáváš. Jak často si je uvědomuješ? Pomáhají ti v každodenním rozhodování? Zeptej se na tytéž věci někoho dalšího. Přemýšlej, která vodítka bys nechal, která změnil, která bys přebral od někoho dalšího? Jaká vodítka bys velmi upřímně cítil jako správná z různých náboženství (křesťanství, budhismus…) či z obecné morálky?
  Najdi si přirozený způsob, jak si vodítka připomenout každý den.

 2. Zkus si vytvořit vodítka podle následujícího postupu: Představ si, že uběhlo dalších 10 let tvého života a přichází „kdosi“, kdo tě ta léta provázel a pozoroval:

  • jestli děláš převážně to, co považuješ za důležité, bereš se, jaký jsi, žiješ v souladu se svými hodnotami…

  • jak zacházíš se svou kondicí, se svým zdravím…

  • tvoje soukromé i pracovní vztahy

  • pracovní kariéru, zkušenosti, úspěchy

  Napiš si vše, co bys rád, aby o tobě řekl. A uvědom si, jestli nyní žiješ způsobem, že by to o tobě skutečně řekl. Nebo potřebuješ něco posílit, změnit, přesměrovat? Jestli ano, tak to budou tvá vodítka.

 3. Podle postupu v lekci si zformuluj v oblastech, které pokládáš za důležité (např. já, vztahy, kariéra) nějaká vodítka. Část vodítek tě bude orientovat na nějaký potřebný výsledek (např. splnit závazný obchodní plán), druhá část vodítek ti bude připomínat nějakou dovednost, vlastnost, kterou potřebuješ posílit (např. toleranci k názoru ostatních…). Alespoň po dobu měsíce dohlížej na to, abys každý den naplňoval tato vodítka jakoukoliv činností, maličkostí… Dělej si pro sebe užitečné poznámky z těchto činností.

 4. Uvědom si, "za co vše jsi placen", prober to se svým nadřízeným a společně domluvte a zapište tvá vodítka (priority, cíle…) na následující období. Přemýšlejte o kritériích, podle nichž poznáte, že vodítka naplňuješ. Napiš, k čemu jste dospěli, a v jakém smyslu to bylo užitečné. Pak se pokoušej prostřednictvím těchto vodítek ovlivňovat výběr toho, co a jak budeš v práci dělat.

 5. V obtížných situacích se zkus zastavovat a uvědomovat si svá vodítka. Uvědomuj si, k čemu je to dobré. Zda ti pomáhají v nadhledu, rozhodování, zda tě udržují ve zvoleném směru. Sleduj, jestli se časem tato „pozastavení“ již nedějí sama, podvědomě.

 6. Zkus si během dne uvědomovat, jestli a kdy komunikuješ, chováš se a máš pocity snílka, dříče či oběti. A jestli a jak ti vodítka a jejich alespoň mírné naplňování v praxi pomáhá mít pocity lákavého čtvrtého kvadrantu (schopnost současného strategického přemýšlení a selektivního konání).

 7. Po lekci a předchozích cvičeních si uvědom a napiš:

  • na co nyní nahlížíš jinak nebo alespoň trochu jinak

  • představ si, že se změna tvého náhledu projeví v nějakých situacích jako tvé nové chování či komunikace. Jak konkrétně?

  • jak to zařídíš (co pro to můžeš udělat), aby to tak za nějakou dobu skutečně bylo? A došlo tak ke změně některého tvého návyku.
< Zpět